§1 Definicje

Feel&Fly - nieoficjalna nazwa firmy Klub Sportów Ekstremalnych Michał Zawadzki,

Voucher - dokument uprawniający do realizacji jednej z usług oferowanych przez Feel&Fly,

Podmioty współpracujące - partnerzy Feel&Fly, którzy na mocy umowy z Feel&Fly upoważnieni są do sprzedaży i zarządzania voucherami,

Termin ważności vouchera - termin przed upływem ktorego należy dokonać rezerwacji w przypadku wydanych przez Feel&Fly termin ważności wynosi 365 dni od daty zakupu (6 ostatnich cyfr w numerze vouchera), odpowiednio dd/mm/rr, w przypadku voucherów wydanych przez podmioty współpracujące - jest to data wyznaczona przez sprzedawcę.

Klubowicz Feel&Fly - to osoba która: posiada wypełnioną kartę członka klubu Feel&Fly lub dokonała rejestracji na stronie www.feelandfly.pl lub polubiła fanpage fb.com/klubsportowekstremalnych.

Karta paralotni - dokument stanowiący potwierdzenie dobrego stanu technicznego paralotni jest niezbędny dla paralotni tandemowych i szkolnych.

Kalendarz lotów online - zarządzany i udostępniony przez Feel&Fly kalendarz planowanych terminów lotów paralotnią z możliwością: rezerwacji terminu online, domówienia usług dodatkowych, zarządzania rezerwacją.