§7 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Paralotniarstwo należy do grupy sportów ekstremalnych, uznanych za większość ubezpieczycieli jako sporty wysokiego ryzyka. Feel&Fly jako organizator lotów zatrudnia wyłącznie doświadczonych pilotów z odpowiednią licencją i aktualnymi badaniami lekarskimi a paralotnie posiadają aktualną kartę paralotni.

Ponadto każdy pilot paralotni tandemowej posiada ważne ubezpieczenie OC, które zabezpiecza roszczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim w tym roszczenia pasażera tandemu za szkody powstałe w wyniku błędu pilota.

Każdy instruktor paralotniowy posiada aktualne ubezpieczenie OC instruktora.

Żadne ubezpieczenie Feel&Fly nie obejmuje szkód powstałych w wyniku błędów pasażera - kursanta np. takich jak potknięcie się przy starcie czy lądowaniu.

Ocena warunków atmosferycznych i ogólnie możliwości wykonania lotu należy wyłącznie do pilota tandemu (który bierze na siebie odpowiedzialność za realizację lotu). W przypadku kursu - wszystkie decyzje podejmuje instruktor odpowiedzialny za przebieg szkolenia.

Uczestnicy lotów i szkoleń zobowiązani są do informowania pracowników Feel&Fly o wszelkich chorobach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów, w szczególności związanych ze stawem kolanowym i skokowym - w takim przypadkach pilot często wybierze alternatywną metodę lądowania „na pupę”.

Uczestnicy lotów paralotnią oraz szkoleń nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku uzasadnionego podejrzenia pracownicy Feel&Fly mają prawo odmówić realizacji lotu/szkolenia z takim pasażerem/kursantem.